Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Năng lượng xanh

Tóm tắt: Quyển sách trình bày khái quát về năng lượng, các nguồn năng lượng truyền thống từ xưa đến nay cùng với những hệ lụy về môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe. Song song đó, sách cũng cung cấp những thông tin về nguồn năng lượng xanh và triển vọng của nó trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

Mô tả :  Năng lượng xanh / Ngô Đăng Nghĩa. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. – 332 tr.  : minh họa ; 24 cm.

Số tìm sách trên kệ : 333.79/ Ngh301

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.