Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người dân đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió và những hoạt động kết nối nghĩa tình, thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Họ đã trở thành những biểu tượng của đức quả cảm hy sinh trong chiến đấu và lao động, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã vĩnh viễn ra đi, hoá thân vào hồn thiêng đất nước

Mô tả tài liệu:  Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay tổ quốc. Tập 1 : Nơi đầu sóng ngọn gió / Hồng Châu, Minh Tân (Tuyển chọn, giới thiệu). – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013. – 311 tr. : minh họa ; 24 cm ( Tủ sách biển đảo Việt Nam)

                                                   Số tìm sách trên kệ:  320.1509597/H407/T.1

                                                   Nơi lưu trữ:  TTHL- Tầng 2

 

Comments are closed.