Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Tài liệu dành cho môn cơ học lý thuyết, về nghiên cứu các chuyển động cơ học của vật rắn và thiết lập các quy luật tổng quát các chuyển động đó. Tài liệu gồm ba phần: tỉnh học, động học và động lực học.

Mô tả tài liệu: Giáo trình cơ học lý thuyết / Trịnh Xuân Sơn.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2011.- 239 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 531/ C506

                                            Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Công Nghệ.

Comments are closed.