Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách là hồi ức của tu sĩ Yogananda nói về các bậc hiền triết, các bậc chân sư những người cùng hệ phái Yogi với tác giả.

Mô tả tài liệu:

Xứ phật huyền bí / Paramahansa Yogananda; Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiế hiệu đính.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2008.- 230 tr., 21 cm.

Số phân loại: 294.5092/ Y54

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Sư Phạm

Comments are closed.