Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những chân lý giúp ta vượt qua nghịch cảnh, cho ta sức mạnh đi tới trên con đường hạnh phúc đích thực của đời người.

Mô tả tài liệu:

Cửa sổ tâm hồn / Nhiều tác giả ; Dương Thành Truyền (tuyển chọn).- Tái bản lần thứ 7.- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 403 tr., 21 cm.

Số phân loại: 158.1/ C961

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, TTHL – Tầng 3

Comments are closed.