Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách góp phần giải quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật, giúp bạn đọc có them tài liệu tham khảo, phục vụ cho việ nghiên cứu tìm hiểu, vận dụng pháp luật được chính xác .

Mô tả tài liệu:

Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng.- Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2013.- 418 tr., 21 cm

Số phân loại: 347.597012/ L561

 

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.