Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Với “Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?” Tiến sĩ Amador đã cho độc giả những tình huống cụ thể, những lời khuyên về cách giao tiếp, cách lắng nghe và giải quyết những bế tắc.

Mô tả tài liệu:

Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao? : Vượt qua bế tắc giành được những gì bạn muốn / Xavier Amador; Trịnh Diệu Hằng dịch.- Hà Nội: Lao động Xã hội, 2013.- 375 tr., 21 cm ( Tủ sách V-biz)

Số phân loại:  302.3/ A481

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.