Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Đây là tập bút ký, tản văn gồm 46 bài viết của tác giả liên quan đến các vấn đề đời sống, công việc, đến nghề nghiệp nhà văn và sưu tầm dân ca, cũng như việc nuôi dạy con cháu trong gia đình trước những biến thiên dồn dập của xã hội và thời cuộc

Mô tả tài liệu:

Ừa chỉ có vậy thôi : bút ký, tản văn / Lê Giang.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 228 tr., 20 cm.

Số phân loại:  895.9228084/ Gi106

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.