Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Ngã Ba Đường là tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết tự truyện về cuộc đời của tác giả sau quyển Một Mình Trên Đường. Ngã Ba Đường gồm có 2 phần: phần 1 là Ngã ba đường và phần 2 là Trên vịnh lặng, là câu chuyện kể về cô An, nay đã thành thiếu nữ, và được đi du học trong lớp sinh viên đầu tiên của miền Bắc trong năm 1955.

Mô tả tài liệu:

Ngã ba đường (tiểu thuyết) / Lệ Tân Sitek.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2013.- 540tr., 20 cm.

Số phân loại: 895.92234/ L250

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.