Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Presenting four sections: Section 1: Reading; Section 2: Listening – Section 3: Speaking; Section 4: Writing

Mô tả tài liệu:

Revolish TOEFL® iBT Prep- Level 2- Four skills: reading, listening, speaking, writing / Nathan Kim, Peggy Anderson, Elaine Cho.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2008.- 280 tr. ; ill., 26 cm+ 2 CD-ROM 43/4inch

Số phân loại: 428.0076/ K49//L.2

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.