Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Được trọng vọng, có công việc ổn định, gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa đàng hoàng… Chắc hẳn là giấc mơ của mọi người đàn ông. Dave Flemming, may mắn sao, chính là người được chúa Trời ban phúc cho giấc mơ ấy thành hiện thực. Vậy mà anh dường như không vui, không mấy hài lòng, thường đắm chìm trong cõi đi về đăm chiêu xa cách, mặc người vợ trẻ nồng thắm băn khoăn với những u buồn chua xót riêng mình.

Mô tả tài liệu:

Hơn cả yêu thương : 8 sandpiper way / Debbie Macomber ; Lê Thanh Ái (Dịch).- Hà Nội: Hội nhà văn, 2009.- 432 tr., 21 cm

Số phân loại: 813.54/ M185

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.