Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Là một trong những cuốn sách thuộc hàng bestseller được đông đảo bạn đọc cũng những giới phê bình văn học ngợi khen, Từ địa ngục trở kể về nỗi đau đớn của chính tác giả về cái chết đột ngột của chống và căn bệnh hiểm nghèo của con gái. Tác phẩm được công chúng đón nhận và ca ngợi vì thông qua việc miêu tả nỗi đâu đớn của tác giả, quyển sách thật sự là niềm an ủi cần thiết cho những ai đã mất đi người thân yêu.

Mô tả tài liệu

Từ địa ngục trở về = The year of magical thinking / Joan Didion ; Lê Phan Bá Hoà, Cao Xuân Việt Khương, Thục Nhi (Biên dịch).- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 275 tr., 21 cm

Số phân loại: 812.54/ D556

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.