Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Tập Giang Hồ Sài Gòn mà bạn đọc đang cầm trên tay chính là bản tổng kết về cả một thời dọc ngang của dân du đảng Sài Gòn trước năm 1975. Những tên tuổi lừng lãy một thời như Đại Cathay, Huỳnh Tỳ; Wòng Cái, Lâm Thế (Đại-Tỳ-Cái-Thế), Tín Mã Nàm, Lâm Chín ngón, Điền Khắc Kim… cũng xuất hiện trong tập sách này, với nhiều thông tin lần đầu được công bố, in sách.

Mô tả tài liệu:

Giang hồ Sài Gòn / Vũ Quang Hùng.- Tái bản lần thứ ba.- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 173 tr., 21 cm

Số phân loại: 895.9223008/ H513

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.