Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Qua quyển sách Dám nghĩ lớn, tiến sĩ David Schwartz trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất chúng mới đạt được thành công lớn lao. Tất cả những gì bạn cần làm là rèn luyện và áp dụng thường xuyên tư duy Dám nghĩ lớn.

Mô tả tài liệu:

Dám nghĩ lớn = The magic of thinking big / David J. Schwartz ; Nguyễn Thị Thanh (biên dịch).- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 359 tr., 21 cm

Số phân loại: 158.1/ S399

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.