Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt:

Nội dung tập sách giới thiệu những tập truyện ngắn của tác giả Trọng Huân ( Nguyễn Trọng Huân ) như: chuyện quê, việc nhà, thời sinh viên, nơi làng vợ, hành nghề báo, hủ hóa lối hộ đây.

Mô tả tài liệu:

Bụi vết tháng năm / Trọng Huân.- Hà Nội: Lao động, 2009.- 293 tr., 21 cm.

Số phân loại: 895.922301/ Tr431

Nơi lưu trữ:  TTHL –Tầng 2

Comments are closed.