Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Ngược dòng – Lê Thi

Tóm tắt:

Tiểu thuyết Ngược dòng lấy bối cảnh lịch sử, những biến động đổi thay của đất nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đến khi hòa bình lập lại sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Không gian của truyện là mảnh đất Thanh Hóa anh hùng với những con người, những hoàn cảnh, số phận khác nhau. Họ là những nhân vật trong tác phẩm, ở đó họ đã sống, vượt qua những khó khăn, gian khổ, chứng kiến những biến thiên của thời cuộc và họ cũng góp phần làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng giành chính quyền, góp công cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi vẻ vang 

Mô tả tài liệu:

Ngược dòng / Lê Thi.- Hà Nội: Lao Động, 2010.- 347 tr., 21 cm

Số phân loại: 895.92234/ Th300

Nơi lưu trữ:  TTHL –Tầng 2

Comments are closed.