Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách cung cấp những cơ sở khoa học cùng kinh nghiệm dân gian quý báu, để giúp tạo môi trường sống cho con người thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Mô tả tài liệu :

Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Hoàng Huy Thắng.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 276 tr. ; ảnh đen trắng, biểu đồ, biểu bảng, 27 cm

Số phân loại: 721.046/ Th116

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

 

Comments are closed.