Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách Cơ Sở Tạo Hình Kiến Trúc này được biên soạn dựa trên tập tài liệu "Thiết Kế Kiến Trúc" do Nhà xuất bản Kiến trúc Trung Quốc xuất bản lần thứ 2 vào năm 1995.Sách có bố cục gồm 3 chương, đề cập đến những nội dung như tạo hình bình diện, tạo hình lâp thể cơ bản, yếu tố tạo hình kiến trúc.Hy vọng cuốn sách này sẽ được coi như một bộ tư liệu tham khảo để giảng dạy và học môn Thiết Kế Tạo Hình Kiến Trúc.

Mô tả tài liệu:

Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2011.- 179 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 729/Gi100

Nơi lưu trữ:  TTHL- Tầng 2

Comments are closed.