Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Trình bày những khái niệm cơ bản trong kiến trúc nhà hát. Tìm hiểu sơ lược lịch sử kiến trúc nhà hát, giới thiệu cách thiết kế nhà hát phổ biến nhất. Nêu các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt trong thiết kế nhà hát.

Mô tả tài liệu:

Kiến trúc nhà hát / Hoàng Đạo Cung.- Tái bản.- Hà Nội: Xây Dựng, 2010.- 276 tr. ; hình ảnh, 27 cm

                                                       Số phân loại: 725.822/ C513

                                                       Nơi lưu trữ: TTHL -Tầng 2

Comments are closed.