Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Sách giới thiệu ngành khoa học phi lí mới và những hiểu biết về trí não thằn lằn để đánh giá trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản, cách đầu tư và tự quản lý tài chính của cá nhân như thế nào?

Mô tả tài liệu:

Thị trường sơ cấp và trí não thằn lằn / Terry Burnham; Hoàng Thị Phúc (dịch).- Hà Nội: Lao động, 2010.- 450 tr. ; Minh họa, 21 cm.

Số phân loại: 332.6/ B966

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

 

Comments are closed.