Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn cẩm nang này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian hợp lý. Đánh giá được cách bạn sử dụng thời gian và có biện pháp để cải thiện chúng theo chiều hướng thích hợp. Xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý sẽ giúp bạn dễ đạt mục tiêu hơn. Hiểu rõ hơn về phương pháp quản lý thời gian. Đặc biệt là cách khoanh vùng về thời gian. Có được cái nhìn thông suốt và những chỉ dẫn qua việc học hỏi kinh nghiệm từ những người ý thức được sự hạn hẹp cố hữu của thời gian và suốt đời nỗ lực tận dụng nguồn tài nguyên quý giá này.

Mô tả tài liệu: Quản lý thời gian : Giải pháp chuyên nghiệp cho những thách thức thường nhật / Nguyễn Công Điều ; Vũ Hoàng Long.- Hà Nội: Thông tấn, 2007.- 150 tr. ; minh họa, 19 cm ( Cẩm nang bỏ túi) – Harvard Business School Press.

Số phân loại: 658.4093/ Qu105

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

 

Comments are closed.