Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,…Và sinh viên không chuyên như điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận PLC một cách dễ dàng.

Mô tả tài liệu:

Giáo trình PLC ứng dụng trong tự động hóa quá trình sản xuất/ Trần Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Dũng.- Cần Thơ : Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2012.- 444tr. : minh họa; 24 cm

                                             Số phân loại:  629.895/H513

                                             Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.