Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ – điện tử,…Và sinh viên không chuyên như điện tử – viễn thông, kỹ thuật máy tính, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận được những kiến thức cơ bản nhất về hệ điều khiển.

Mô tả tài liệu :

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động/ Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hoàng Dũng.- Cần Thơ : Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2012.- 302tr. : minh họa ; 24 cm

                                                            Số phân loại:   629.8/Ng454

                                                            Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.