Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý và xử lý chất thải rắn (rác) cho sinh viên trong các chuyên ngành môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo của các nhà quản lý môi trường trong việc lựa chọn các biện pháp xử lý chất thải rắn.

Mô tả tài liệu :

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn / Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm.- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013.- 520tr.: minh họa ; 24 cm

                                                             Số phân loại: 628.44/V308

                                                             Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.