Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2017

Tóm tắt: Nội dung giáo trình giới thiệu về các vấn đề cơ bản và gần gũi với cuộc sống thường ngày như cơ, nhiệt, điện, điện từ trường, mắt-sự điều tiết của mắt, năng lượng hạt nhân, bán dẫn và các linh kiện điện tử,… Mô tả: Giáo trình Anh văn chuyên ngành Vật [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung giáo trình giới thiệu tổng quan về MS Access, bảng dữ liệu, các tác vụ truy vấn trên cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng biểu mẫu. Ngoài ra, cuối mỗi chương có nhiều bài tập ôn tập. Mô tả: Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình chỉ tập trung cung cấp những nguyên tắc chính trong công tác quy hoạch và xây dựng công trình cũng như các nguyên lý khi sử dụng các loại máy móc thiết bị cho nuôi trồng thủy sản, trong khi thực tiễn sản xuất luôn đòi hỏi nhiều mô hình khác [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu cơ thể gia súc và vai trò của sinh lý gia súc trong chăn nuôi, cụ thể gồm: Hệ xương, hệ cơ, hệ tiêu hoá… sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý tiêu hoá và hấp thu… Mô tả: Giáo trình sinh lý và cơ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách khái quát về nước thải và kỹ thuật xử lý nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp lý học, hóa học bằng các quá trình tự nhiên; về cách thu thập số liệu và quy trình thiết kế; mô hình hóa một số quy trình tăng trưởng [...]

Read Full Post »

Older Posts »