Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Sáu, 2016

Tóm tắt: Đây là tài liệu cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm trong luật hình sự. Giáo trình bao gồm mười bốn chương: các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia [...]

Read Full Post »

Giáo trình marketing du lịch

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay. Mô tả: Giáo trình marketing du lịch / Hoàng Văn Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 271 tr. ; 24 cm Số tìm sách trên [...]

Read Full Post »

Giáo trình hành chính nhà nước

Tóm tắt: Sách trình bày những nội dung cơ bản nhất về lý luận hành chính nhà nước bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – tổ chức nền hành chính nhà nước – hoạt động của hành chính nhà nước – quyết định [...]

Read Full Post »

Tóm tắt:Quyển sách được viết sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử triết học Mác với tâm huyết, lòng khâm phục, kính trọng và biết ơn của tác giả đối với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lênin. Cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức lý luận nhằm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích pháp luật quốc tế, pháp luật Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu, Trung Quốc và một số nước ASEAN cũng như pháp luật Việt Nam, cuốn sách này góp phần giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến nhập khẩu song song từ góc độ pháp [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »