Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2015

Table for two : English for restaurant

                                                                             Tóm tắt: Table for Two provides students with basic and necessary English to begin to develop in the professional world of restaurants. Its content follows the academic schedules of a professional coursebook, Ciclo formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración, in Spain and adapts to the self-reflexive demand of the Common European Framework [...]

Read Full Post »

                                                               Tóm tắt: Collins COBUILD IELTS Dictionary contains all the vocabulary students need to succeed in the IELTS exam. It has been specially created for learners of English who plan to take the IELTS exam to demonstrate that they have the required ability to communicate effectively in English, either at work or at university. This [...]

Read Full Post »

                                                                      Tóm tắt: 31 High-scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions là cuốn thực hành kỹ năng nói được soạn bởi bộ ba tác giả Johnathan, Oliver, Adrian, trình bày các kỹ năng, tips trả lời các dạng câu hỏi thường gặp ở cả 3 Parts. Cái hay là mỗi dạng câu hỏi, ví [...]

Read Full Post »

                                                   Tóm tắt: Nội dung quyển sách là tập hợp  những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc hải chiến Gạc Ma – Trường Sa  [...]

Read Full Post »

                                                               Tóm tắt: Quyển sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Washington. Sách thể hiện được sự tôn trọng sự thật, không hư cấu, kết cấu chặt chẽ, văn phong rõ ràng dễ hiểu. Qua đó, độc giả có thể lĩnh hội được tinh hoa [...]

Read Full Post »

« Newer Posts