Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Một, 2015

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân viết sai trong sử dụng tiếng Việt. Phân tích câu sai, câu hay. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến viết câu đúng – sai gồm: chính tả, dấu câu, từ và nghĩa, cú pháp, lô gíc trong tiếng Việt, lời ít ý nhiều.  Mô tả tài liệu: [...]

Read Full Post »

Quản lý 80/20

  Tóm tắt: Sách chỉ ra cách sử dụng nguyên lý 80/20 để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, đạt được những thành tựu nổi bật trong công việc mà chỉ tốn ít nỗ lực nhất.    Mô tả tài liệu: Quản lý 80/20 : Mười cách để trở thành nhà lãnh đạo [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt:  Nội dung giới thiệu các danh pháp thực vật; các bậc phân loại thực vật bậc cao có mạch; danh mục các chi cùng với các loài trong chi; các tác giả đặt tên các loài cây.   Mô tả tài liệu: Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam / Võ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển tiếng Việt dùng cho học sinh – sinh viên tra cứu kiến thức về nhiều lĩnh vực kĩ thuật – công nghệ khác nhau được trình bày theo vần chữ cái Mô tả tài liệu: Từ điển kỹ thuật – công nghệ : Dùng cho học sinh – sinh [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người dân đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió và những hoạt động kết nối nghĩa tình, thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Họ đã trở thành những biểu tượng của đức quả cảm hy sinh trong chiến [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »