Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Văn học'

Tóm tắt: Sách chỉ có 472 trang nhưng trĩu nặng cảm xúc và ký ức được ấp ủ hàng nửa thế kỷ. Kể về lịch sử của trường Sư phạm T3, trong cuộc đời của những đồng nghiệp, đồng đội tưởng đã mãi chìm vào quên lãng giờ đã được tái hiện, ngồn ngộn sức [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trước mắt chúng ta là bộ tư liệu văn học khá đồ sộ về các tác giả tiêu biểu của lịch sử văn học Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của văn hóa dân tộc, so với nhiều ngành nghệ thuật khác, văn học  là nhân tố trội và có một vị [...]

Read Full Post »

Ivanhoe

Tóm tắt: Ivanhoe là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của Walter Scott. Tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đức tính thượng võ của người Anh thời Trung cổ. Mô tả: Ivanhoe / Walter Scott.- 1st.- London: Collins, 1965, 480p..- 823.7/ S431 Số tìm sách trên [...]

Read Full Post »

                                            Tóm tắt: Nội dung giới thiệu vài nét về bối cảnh  lịch   sử – xã hội và sự đổi mới văn học, Các đặc điểm của văn học Việt Nam 1975 – 2000 [...]

Read Full Post »

Giáo trình văn học văn gian

Tóm tắt: Sách trình bày những vấn đề chung về văn học dân gian và các thể loại văn học dân gian: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ, vè, sử thi nhân gian, truyện thơ và trò diễn dân gian và chèo truyền thống. Mô tả: Giáo [...]

Read Full Post »

Older Posts »