Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Ngôn ngữ'

Tóm tắt: Ở tập 2 này nói về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam bộ; Thiết chế quản lý ở xã hội Nam bộ; Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam bộ; Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu [...]

Read Full Post »

Ngôn ngữ học văn chương Việt Nam

Tóm tắt: Trong quyển sách này, việc tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ ngôn từ được quan niệm là một phân ngành ngôn ngữ học : Ngôn ngữ học văn chương, có đối tượng nghiên cứu là ngôn từ nghệ thuật, được xem xét từ cấp độ vĩ mô đến vi mô. [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Nội dung sách trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu về các chuyên đề ngữ pháp thông qua các bài tập phong phú, đa dạng Mô tả: Giải thích ngữ pháp tiếng Anh = English grammar / Trần Mạnh Tường.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Ai cũng muốn giỏi tiếng Anh nhưng khi bắt đầu được một thời gian thì lại thấy chán nản, không có động lực vì quá khó hoặc bản thân quá bận. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi ngày thì bất kỳ ai cũng có vài tiếng bộ não khá là thảnh thơi, bạn [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả tập trung vào nền tảng các chuyên đề của bài thi Toeic. Nội dung sách bao gồm 13 bí mật, gắn liền với mỗi bí mật là từng chuyên đề cụ thể giúp người dùng có thể ghi nhớ từ [...]

Read Full Post »

Older Posts »