Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Lịch sử & Địa lý'

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tác giả giới thiệu đến bạn đọc chân dung 12 nhân vật tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: nhà cách mạng, nhà sử học Trần Văn Giafu, “vua” vũ khí Trần Đại Nghĩa, bác sĩ anh hùng Nguyễn Văn Hưởng, “vua” dược liệu Đỗ Tất Lợi, nhà vật lý Nguyễn Chung Tú, nhà [...]

Read Full Post »

Bài học Israel

Tóm tắt:  Nội dung sách trình bày lịch sử dân tộc Do Thái, sự hình thành nhà nước Israel, sự cạnh tranh của các đế quốc tại Trung Đông. Mô tả:  Bài học Israel / Nguyễn Hiến Lê, 9786045850893.- 956.94/ L250 Số tìm sách trên kệ:956.94/ L250 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Read Full Post »

Lịch sử văn học Nga

Tóm tắt: Tác phẩm bao gồm hai phần: Văn học Nga thế kỷ XIX và Văn học Nga thế kỷ XX. Toàn bộ tác phẩm nói về tên tuổi các đại thi hào văn học Nga Thế kỷ XIX & XX: A. X. Puskin, M. Iu. Lecmôntôp, L. Tônstôi, A. M. Gorki, M. A. Sôlôkhôp,….. [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Vùng đất Nam bộ với tư cách là một không gian địa lý và địa bàn hành chính thân thuộc, thiêng liêng của người dân đất Việt đã trải qua một quá trình hình thành, phát triển lâu dài, được bồi tụ chủ yếu bởi hai con sông lớn: sông Đồng Nai và [...]

Read Full Post »

Older Posts »