Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Lịch sử & Địa lý'

                                       Tóm tắt: Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu vị trí địa lý, quá trình hình thành, phát triển của vùng đất ĐBSCL, ảnh hưởng của nghề trồng lúa đối với đặc điểm cư trú và sự hình thành tính cách văn hoá của cư dân ĐBSCL. Các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, lễ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Bằng những tư liệu lịch sử phong phú và cụ thể, cuốn sách mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ nét về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của xứ Ủy Nam bộ và Trung Ương cục miền Nam đồng thời góp phần tôn vinh những [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu với các mục đích : tìm hiểu bối cảnh của quá trình đô thị hóa, làm rõ thực trạng và các dạng thức biến đổi xã hội và văn hóa ở các làng quê ; chỉ ra thực trạng, những đặc điểm của quá trình đô thị hóa theo [...]

Read Full Post »

Older Posts »