Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Lịch sử & Địa lý'

Bài học Israel

Tóm tắt:  Nội dung sách trình bày lịch sử dân tộc Do Thái, sự hình thành nhà nước Israel, sự cạnh tranh của các đế quốc tại Trung Đông. Mô tả:  Bài học Israel / Nguyễn Hiến Lê, 9786045850893.- 956.94/ L250 Số tìm sách trên kệ:956.94/ L250 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Read Full Post »

Lịch sử văn học Nga

Tóm tắt: Tác phẩm bao gồm hai phần: Văn học Nga thế kỷ XIX và Văn học Nga thế kỷ XX. Toàn bộ tác phẩm nói về tên tuổi các đại thi hào văn học Nga Thế kỷ XIX & XX: A. X. Puskin, M. Iu. Lecmôntôp, L. Tônstôi, A. M. Gorki, M. A. Sôlôkhôp,….. [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Vùng đất Nam bộ với tư cách là một không gian địa lý và địa bàn hành chính thân thuộc, thiêng liêng của người dân đất Việt đã trải qua một quá trình hình thành, phát triển lâu dài, được bồi tụ chủ yếu bởi hai con sông lớn: sông Đồng Nai và [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt:  Nội dung sách nói về lịch sử của vùng đất Nam Bộ  đặc biệt là Sài Gòn- Gia Định trong quá trình hội nhập  phát triển. Bên cạnh đó còn đề cập vài nét về văn hóa  của vùng đất này như: văn hóa Óc Eo, sự du nhập  của Phật giáo [...]

Read Full Post »

                                       Tóm tắt: Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, [...]

Read Full Post »

Older Posts »