Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu về chuỗi giá trị, thị trường và kết nối thị trường, hệ thống chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh, nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị. Mô tả: Giáo trình phân tích chuỗi giá trị sản [...]

Read Full Post »

Giáo trình thuế

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thuế; các qui định hiện hành của các sắc, qui định về quản lý thuế;  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác. Mô [...]

Read Full Post »

Nếu tôi biết được khi còn 20

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là những câu chuyện mang tính gợi mở, những lời khuyên nhủ đem lại nhiều cảm hứng và rất nhiều hướng dẫn vừa hài hước vừa khiêm nhường. Mô tả: Nếu tôi biết được khi còn 20 = What i wish I knew when I was / Tina Seeling [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt:  Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Cuốn sách lý giải những suy nghĩ, cảm nhận của người Israel trong mỗi diễn biến lịch sử, nhất là từ thế kỷ XX đến nay (2015), và cả ảnh hưởng, tác động, dư chấn của chúng sau này, khắc họa ý thức dân tộc của họ, về mối quan hệ của những [...]

Read Full Post »

Older Posts »