Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

  Tóm tắt:  Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Cuốn sách lý giải những suy nghĩ, cảm nhận của người Israel trong mỗi diễn biến lịch sử, nhất là từ thế kỷ XX đến nay (2015), và cả ảnh hưởng, tác động, dư chấn của chúng sau này, khắc họa ý thức dân tộc của họ, về mối quan hệ của những [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách so sánh  giữa giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản. So sánh giáo dục lịch sử ở Việt Nam và Nhật Bản. Qua đó giúp bạn đọc nâng cao nhận thức về giáo dục và góp phần thúc đẩy cải cách giáo dục ở Việt Nam sớm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến chính sách " đóng cửa" và "mở cửa" ở các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX. Chính sách " đóng cửa" và "mở cửa" của Phillipines, Malaysia, Thái [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách dành riêng cho sự nghiệp hoạt động giáo dục của ông Nguyễn Văn Huyên ở giai đoạn 20 năm cuối (1955-1975) trong gần 30 năm đảm đương trách nhiệm là người đứng đầu ngành Giáo dục nước ta. Đó là thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, [...]

Read Full Post »

Older Posts »