Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày nội dung Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau hướng dẫn và quy định cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện. Mô tả: Hỏi – đáp pháp luật về sử dụng năng lượng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày dạng hỏi đáp về các điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Mô tả: Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa/Vũ Thị [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 73 câu hỏi và trả lời ngắn gọn dễ hiểu các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Mô tả: Quy định về hoạt động mua bán [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách trình bày nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về bán hàng đa cấp như: Nghị định bổ sung thêm nhiều điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; nhiều quy định hướng hoạt động bán hàng đa cấp đi vào đúng bản chất là một hình thức [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi [...]

Read Full Post »

Older Posts »