Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Tâm lý học'

Trẻ thơ trong gia đình

Tóm tắt: Quyển sách này giới thiệu cách thức khám phá, giáo dục trẻ thơ qua phương pháp giáo dục Montessori Mô tả:  Trẻ thơ trong gia đình / Maria Montessori ; Trịnh Xuân Tuyết, Nghiêm Phương Mai (dịch). – Tái bản lần thứ 3. – Hà Nội : Tri thức, 2015. – 140 tr., [...]

Read Full Post »

                                                                  Tóm tắt: Nội dung quyển sách giúp bạn khám phá bản thân: hãy quan sát, lắng nghe…Sách còn giới thiệu phương pháp giáo dục giá trị sống dựa trên năm nguyên tắc vàng như: giáo dục giá trị sống qua những câu chuyện cảm động, qua những câu hỏi tự vấn mình. Ngoài ra, [...]

Read Full Post »

                                                            Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu một cách rất cơ bản về định nghĩa Ngôn ngữ lập trình tư duy -Neuro linguistic Programming (NLP), các ứng dụng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách ghi lại những nghiên cứu tâm lý và xã hội học được thiết kế một cách thông minh và kết quả làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại chính mình. Tác giả mô tả hai cách thức (hay nói đúng hơn là hai hệ thống) mà não chúng ta vận hành. Ông gọi đó [...]

Read Full Post »

                                                        Tóm tắt: Gồm những bài viết, những chia sẻ, những triết lí nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc của tác giả về ý nghĩa cuộc sống, ước mơ của con người và những bí quyết có được thành công trong cuộc sống Mô tả: Tư duy thiên tài : Mở ra cánh cửa tương [...]

Read Full Post »

Older Posts »