Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Tự nhiên & Toán học'

Tóm tắt Trong quyển “ Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”, Stephen Hawking đã đưa chúng ta đến những khía cạnh nổi trội của vật lý lý thuyết. Bằng cách viết dí dỏm và dễ tiếp cận, ông dẫn dất chúng ta vào hành trình khám phá những bí mật của vũ trụ – từ [...]

Read Full Post »

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán. Mô tả: Giáo trình [...]

Read Full Post »

Đại số tuyến tính

                                                        Tóm tắt: Sách giới thiệu về tập hợp,  quan hệ , ánh xạ số phức, một số cấu trúc đại số, ma trận và định phức, không [...]

Read Full Post »

Vũ trụ và hoa sen

Tóm tắt:  Giới thiệu tâm sự của nhà vật lý thiên văn trong quá trình nghiên cứu vũ trụ Mô tả: Vũ trụ và hoa sen : Tâm sự của một nhà Vật lý thiên văn / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều, Phạm Nguyễn Việt Hưng (dịch). – Tái bản lần thứ nhất. [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày khá chi tiết về lý thuyết tình huống diactic; dạy học khám phá; dạy học với suy luận tương tự. Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có nhiều câu hỏi ôn tập hữu ích cho bạn đọc. Mô tả:  Giáo trình các xu hướng dạy học toán [...]

Read Full Post »

Older Posts »