Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Ứng dụng'

Kỹ thuật điện phân

                                        Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu những kiến thức chung nhất về quá trình điện phân công nghiệp, cấu tạo các dạng thiết bị điện phân. Bên cạnh đó, sách cũng trình bày [...]

Read Full Post »

                                       Tóm tắt: Nội dung sách trình bày cách sử dụng cùng tính chất và cách sử dụng an toàn các loại phân bón hữu cơ như phân bón Acid Huic, phân bón Acid Amin, phân vi [...]

Read Full Post »

                                      Tóm tắt: Giới thiệu sách giới thiệu phương hướng phát triển trồng, sản xuất, kỹ thuật trồng nấm hữu cơ thương phẩm và một số loại nấm. Các cách phòng trừ các loại bệnh hại chủ [...]

Read Full Post »

                                       Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày các vấn đề về nhiên liệu sinh học và xúc tác dị thể sử dụng trong lĩnh vực; Phương pháp tổng hợp nhiên liệu sinh học Biodiesel; Phương [...]

Read Full Post »

                                        Tóm tắt: Nội dung sách trình bày  kỹ thuật cần có của kỹ thuật viên ấp trứng; sau đó sẽ dẫn người đọc vào bên trong môi trường làm việc và tìm hiểu các thao [...]

Read Full Post »

Older Posts »