Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Luật'

Tóm tắt: Đây là tài liệu cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm trong luật hình sự. Giáo trình bao gồm mười bốn chương: các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia [...]

Read Full Post »

Giáo trình hành chính nhà nước

Tóm tắt: Sách trình bày những nội dung cơ bản nhất về lý luận hành chính nhà nước bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – tổ chức nền hành chính nhà nước – hoạt động của hành chính nhà nước – quyết định [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích pháp luật quốc tế, pháp luật Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu, Trung Quốc và một số nước ASEAN cũng như pháp luật Việt Nam, cuốn sách này góp phần giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến nhập khẩu song song từ góc độ pháp [...]

Read Full Post »

Giáo trình luật tư pháp quốc tế

    Tóm tắt: Sách gồm có ba phần lớn: đầu tiên là những vấn đề chung bao gồm lý luận chung tư pháp Quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế, chủ thể của tư pháp quốc tế, xung đột thẩm quyền, xung đột pháp luật. Phần thứ hai – các vấn đề pháp [...]

Read Full Post »

Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam

 Tóm tắt: Sách trình bày về tổng quan pháp luật ngân hàng Việt Nam, tổ chức tín dụng, pháp luật về huy động vốn của tổ chức tín dụng, về cho vay, về các hình thức cấp tín dụng khác, về dịch vụ thanh toán qua tài khoản, về kinh doanh ngoại hối và kinh [...]

Read Full Post »

Older Posts »