Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Nghệ thuật lãnh đạo'

Nền kinh tế cảm ơn

                                                            Tóm tắt: Trong nội dung quyển sách tác giả tiết lộ cách các công ty lớn nhỏ quy mô hóa kiểu quan tâm thân tình, từng cá nhân đó ra toàn bộ cơ sở khách hàng, dù lớn đến mức nào, bằng cách sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội chuyển tải [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách được viết bởi nhà báo  Carmine Gallo, một huấn luyện viên chuyên nghiệp cho những thuyết trình viên cao cấp ở Mỹ từ các hãng nổi tiếng cử đến như IBM, Nokia,….Ông phân tích từng khía cạnh của các bài thuyết trình, từ cách trình bày, đến nội dung, các thủ [...]

Read Full Post »

Quản lý 80/20

  Tóm tắt: Sách chỉ ra cách sử dụng nguyên lý 80/20 để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, đạt được những thành tựu nổi bật trong công việc mà chỉ tốn ít nỗ lực nhất.    Mô tả tài liệu: Quản lý 80/20 : Mười cách để trở thành nhà lãnh đạo [...]

Read Full Post »

« Newer Posts