Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Uncategorized'

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu cơ bản về qui trình và các phương pháp thực hiện một đề tài khoa học như thu thập và xử lý các dữ liệu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và các biến, thang đo, vài nét phân tích định lượng và cách [...]

Read Full Post »

Có 500 năm như thế

  Tóm tắt:  Quảng Nam, nơi giằng co qua lại mấy trăm năm trong quá trình Nam tiến của dân tộc; vùng đất chịu nhiều biến động, kinh qua các cuộc chiến tranh tranh giành giữa Đại Việt và Chămpa. Vùng đất này, quá trình này được Hồ Trung Tú bàn đến trong tác phẩm [...]

Read Full Post »

Khám phá bí mật Picasso

   Tóm tắt:   Nghiên cứu, dịch thuật, phân tích và đưa ra ánh sáng những bí mật về đường nét, ánh sắc trong bút pháp lập thể, giải mã một số tranh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới của Picasso Mô tả: Khám phá bí mật Picasso / Vương Quốc Đạt.- Thành phố Hồ [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Quyển sách cung cấp những kiến thức về bệnh phụ khoa dành cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh Mô tả: Bệnh phụ khoa cần lưu ý nhất ở độ tuổi sinh sản và quanh mãn kinh / Đào Xuân Dũng.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của hệ nội tiết; bao gồm các tuyến và các hormon như tuyến giáp trạng, cristina và oprah, các tuyến thượng thận, lá nhau, tuyến tuỵ… Mô tả: Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết / Nguyễn Chấn Hùng.- Tái [...]

Read Full Post »

Older Posts »