Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Uncategorized'

Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu về cao nguyên Tây Tạng và sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng; Những nét đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng; giới thiệu đôi nét văn hóa và tập tục của Tây Tạng; "Bravo và nghệ thuật sinh tử" bàn về sự sống và cái chết, dựa [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, Nhà xuất bản Công Thương xuất bản cuốn: “Hoạt động xúc tiến thương mại – những điều cần biết”. Nội dung sách gồm 85 câu hỏi và trả lời, ngắn gọn, [...]

Read Full Post »

Có 500 năm như thế

  Tóm tắt:  Quảng Nam, nơi giằng co qua lại mấy trăm năm trong quá trình Nam tiến của dân tộc; vùng đất chịu nhiều biến động, kinh qua các cuộc chiến tranh tranh giành giữa Đại Việt và Chămpa. Vùng đất này, quá trình này được Hồ Trung Tú bàn đến trong tác phẩm [...]

Read Full Post »

Khám phá bí mật Picasso

   Tóm tắt:   Nghiên cứu, dịch thuật, phân tích và đưa ra ánh sáng những bí mật về đường nét, ánh sắc trong bút pháp lập thể, giải mã một số tranh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới của Picasso Mô tả: Khám phá bí mật Picasso / Vương Quốc Đạt.- Thành phố Hồ [...]

Read Full Post »

Older Posts »