Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Nguyễn Bá Thanh : Chân dung một lãnh đạo

                                       Tóm tắt:

Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, mạnh mẽ, không khoan nhượng; dám đương đầu với mọi thách thức nhưng đồng thời ẩn chứa một kho tình cảm chân thành, dễ xúc động, luôn quan tâm từ cái nhỏ nhất. Nội dung sách chia làm 6 phần nêu bậc cuộc đời và sự nghiệp, tuổi trẻ và những ngày ở Hoà Vang, Nguyễn Bá Thanh-nói được, làm được, chuyện về Nguyễn Bá Thanh-chân dung một lãnh đạo, di sản Nguyễn Bá Thanh, cảm xúc Nguyễn Bá Thanh-thay cho lời kết.

                                      Mô tả:  Nguyễn Bá Thanh : Chân dung một lãnh đạo / Phạm Hùng (Tuyển chọn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 360 tr., 27 cm, 9786048697600.- 959.704092/ Ng527

                                         Số tìm sách trên kệ:959.704092/ Ng527

                                         Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Giáo trình Cấu trúc đại số

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán.

Mô tả: Giáo trình cấu trúc đại số / Biên soạn: Lê Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Xinh. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015. – 122 tr. ; bảng, 24 cm, 9786049193187. – 512.02/ Th108

Số tìm sách trên kệ: 512.02/Th108

Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                   Khoa Sư phạm

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách trình bày cơ sở lí thuyết, các bài toán ứng dụng và một số bài tập. Chương 1 trình bày cơ sở lí thuyết về một số không gian hàm và một số ứng dụng của phép tính vi phân. Chương 2 trình bày cơ sở lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất, nêu một số bài toán. Chương 3 trình bày lí thuyết của phương pháp bình phương tối thiểu.

Mô tả: Lí thuyết xấp xỉ tốt nhất và một số ứng dụng trong toán sơ cấp / Vũ Quốc Chung … [et al.]. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 151 tr. , 27 cm,     9786045404195. – 515/ L300

                                                         Số tìm sách trên kệ: 515/L300

                                                         Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                             Khoa Sư phạm

 

Giáo trình Văn học Việt Nam 1975 – 2000

                                            Tóm tắt: Nội dung giới thiệu vài nét về bối cảnh  lịch   sử – xã hội và sự đổi mới văn học, Các đặc điểm của văn học Việt Nam 1975 – 2000 và thành tựu ở những thể loại chính và một số tác giả tiêu biểu: Nguyễn Khải , Nguyễn Minh Châu ,  Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Lưu Quang Vũ .

Mô tả: Giáo trình văn học Việt Nam 1975 – 2000 / Nguyễn Lâm Điền (chủ biên), Trần Văn Minh, Lê Hương Giang. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015. – 154 tr. ; minh họa, 24 cm, 9786049192982. – 895.92209/ Đ305

                                                  Số tìm sách trên kệ: 895.92209/ Đ305

                                                  Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                          Khoa Sư phạm

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường ĐH sư phạm Vinh.

Mô tả: Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ : Ngành Sư phạm Địa lí / Đinh Xuân Khoa (tổng chủ biên), Đào Khang (chủ biên) . – Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013 . – 492 tr. , 27 cm . – 378.199/ Kh401

                                                       Số tìm sách trên kệ: 378.199/Kh401

                                                       Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                           Khoa Sư phạm

Xem các bài viết cũ hơn »