Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm 27 bài học bao quát hầu hết các mẫu ngữ pháp căn bản tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống.

Mô tả: Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản / Hoàng Quỳnh (Chủ biên).- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 247 tr. ; minh họa, 24 cm ( The Sakura: Tủ sách giúp học tốt tiếng Nhật), 9786049485206.- 495.65/ Qu609

Số tìm sách trên kệ: 495.65/ Qu609

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Kỹ thuật điện phân

                                        Tóm tắt:

Nội dung quyển sách giới thiệu những kiến thức chung nhất về quá trình điện phân công nghiệp, cấu tạo các dạng thiết bị điện phân. Bên cạnh đó, sách cũng trình bày các quá trình điện phân quan trọng trong các ngành điện phân sản xuất hoá chất (xút-clo), chế biến khoáng sản, điện phân xử lý môi trường và điện phân tổng hơp các chất hữu cơ. Trong các quá trình điện phân này, tác giả không chỉ đưa ra các ví dụ cụ thể mà còn khái quát chung nhất về việc vận dụng lý thuyết vào vận hành các quá trình và thiết bị thực tế.

Mô tả:

 Kỹ thuật điện phân / Mai Thanh Tùng (Chủ biên), Trương Ngọc Liên, Hoàng Thị Bích Thủy.- Hà Nội: Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2016.- 164 tr. ; hình vẽ, bảng, 24 cm ( Tủ sách ngành Kỹ thuật hóa học), 9786049387661.- 621.3/ T513

                                    Số tìm sách trên kệ: 621.3/ T513

                                    Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Kỹ thuật sử dụng phân bón an toàn

                                       Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày cách sử dụng cùng tính chất và cách sử dụng an toàn các loại phân bón hữu cơ như phân bón Acid Huic, phân bón Acid Amin, phân vi sinh, phân hỗn hợp, phân bón đa năng… kỹ thuật bón phân an toàn cho các cây trồng chủ yếu và phối chế …

Mô tả:

 Kỹ thuật sử dụng phân bón an toàn / Đặng Minh Châu (Biên soạn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 163 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786048698836.- 631.816/ K600

                                       Số tìm sách trên kệ: 631.816/ K600

                                      Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL, Khoa NN, Khoa PTNT, MDI

Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn

                                      Tóm tắt:

Giới thiệu sách giới thiệu phương hướng phát triển trồng, sản xuất, kỹ thuật trồng nấm hữu cơ thương phẩm và một số loại nấm. Các cách phòng trừ các loại bệnh hại chủ yếu của nấm.

Mô tả:

 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn / Giang Văn Toàn (Biên soạn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 162 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786048698775.- 635.8/ K600

                                        Số tìm sách trên kệ:635.8/ K600

                                        Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL, Khoa NN

                                      Tóm tắt:

Nội dung giáo trình nêu lên hai vấn đề: thứ nhất là lí luận giáo dục thể chất, thứ hai là quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Sách là tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục.

Mô tả:

 Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương.- In lần thứ mười bốn.- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016.- 375 tr., 21 cm, 9786045406922.- 796.077/ Ph561

                                      Số tìm sách trên kệ:796.077/ Ph561

                                      Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Xem các bài viết cũ hơn »