tra cuu opacTra cuu trong lrc

Quy trình mượn-trả và gia hạn tài liệu

I. Mượn tài liệu (Quầy Lưu hành – Tầng 1)

 • Chọn tài liệu có nhu cầu mượn về nhà (không có bi màu) tại tầng 2 và tầng 3 (có ký hiệu FL - tài liệu ngoại văn)
 • Kiểm tra tình trạng của tài liệu ( bìa, số trang…)
 • Sắp xếp tài liệu ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
 • Trình thẻ và tài liệu cho Cán bộ TTHL làm thủ tục mượn
 • Nhận lại thẻ và tài liệu sau khi cán bộ TTHL làm thủ tục mượn

Số lượng tài liệu được mượn:

 • Sinh viên các hệ và học sinh: 5 quyển/2 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Học viên sau đại học và Sinh viên ở Khu Hòa An: 5 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Cán bộ - Giảng viên: 10 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Tình nguyện viên: 5 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần) (TNV đã hỗ trợ cho TTHL từ 30 giờ trở lên)
 • Bạn đọc ngoài trường: Nghiên cứu tài liệu tại TTHL

II. Trả tài liệu (Quầy Lưu hành – Tầng 1 hoặc Tiền sảnh TTHL)

 • Sắp xếp tài liệu ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
 • Trình thẻ và tài liệu cho Cán bộ TTHL làm thủ tục trả
 • Nhận lại thẻ

 HOẶC: Trả sách tại THÙNG TRẢ SÁCH 24/24 tại tiền sảnh TTHL

III. Gia hạn tài liệu

Có 2 cách để gia hạn tài liệu:

1. Gia hạn trực tiếp tại quầy Lưu hành – Tầng1

 • Sắp xếp tài liệu cần gia hạn ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
 • Trình thẻ và tài liệu cho CB
 • Nhận lại thẻ và tài liệu sau khi gia hạn

2. Gia hạn trên mạng qua OPAC

 • Truy cập theo địa chỉ http://opac.lrc.ctu.edu.vn/opac
 • Vào mục Người dùng
 • Nhập số thẻ (MSCB, MSHV, MSSV)
 • Nhập Password hay mật khẩu do trường ĐHCT cấp
 • Vào mục Tra cứu mượn trả sau khi đăng nhập thành công
 • Chọn tài liệu cần gia hạn và bấm vào chữ GH
 • Chọn mục OK, chấp nhận nếu đồng ý gia hạn
 • Chọn quay lại
 • Kiểm tra mục Hạn trả xem tài liệu đã được gian hạn chưa

Lưu ý: Liên hệ Cán bộ ở quầy Tư vấn thông tin ở các tầng nếu đăng nhập không thành công