Quy định sử dụng phòng suy ngẫm

I. Mục đích

Phục vụ Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và cán bộ trường Đại học Cần Thơ với các phòng nghiên cứu cá nhân để thực hiện nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn.

II. Giờ phục vụ

1. Giờ phục vụ: Thứ 2 đến thứ 7. Từ 7:30 đến 17:00.

2. Nếu có nhu cầu sử dụng phòng Nghiên cứu Cá nhân dài hạn, liên hệ Cán bộ quầy Tư vấn thông tin tầng 3sdh12

sdh13sdh14