Trợ giúp

Hướng dẫn sử dụng TTHL

Khai thác TTHL theo sơ đồ 

Sơ đồ chỉ dẫn bạn đọc khai thác TTHL theo từng tầng. Từng tầng TTHL sẽ thông tin cho bạn đọc về vị trí, tài liệu, cơ sở vật chất và dịch vụ có tại tầng đó.

Chú thích thuật ngữ Thư viện

Gồm chú thích các thuật ngữ khó hiểu giúp người sử dụng hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong thư viện và trên trang web TTHL.

Toolbar Trung tâm Học liệu. DOWNLOAD

Toolbar cho phép người dùng download và cài đặt lên trình duyệt web của máy tính cá nhân nhằm giúp người dùng truy cập nhanh các liên kết hoặc các trang web quan trọng một cách nhanh chóng và tiện lợi.