Hỗ trợ học tập nghiên cứu

Thông tin tài liệu theo chủ đề (Subject Guides)

Hướng dẫn bao gồm các công cụ và nguồn tài nguyên phong phú được chọn lọc và đánh giá, giúp người sử dụng phát triển kỹ năng học tập và nghiên cứu của mình, cũng như cung cấp các bộ sưu tập quý giá về các nguồn tài nguyên thông tin tại TTHL và trên Internet nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin theo từng chuyên ngành của người học.

Truy cập Thông tin tài liệu theo chủ đề


Hướng dẫn tìm kiếm thông tin bằng video

Các video hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và cho phép người sử dụng tự kiểm tra kiến thức kỹ năng thông tin của mình. Hướng dẫn giúp người sử dụng nâng cao khả năng tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin có chất lượng phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ cho việc học suốt đời.

Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo

Khi viết một bài luận hoặc thực hiện một nghiên cứu, kiến thức về trích dẫn tài liệu và tạo Mục lục tham khảo rất quan trọng. Hiểu được kiến thức này, người viết sẽ tôn trọng nghiêm ngặt quyền tác giả khi sử dụng trích dẫn cho bài viết của mình, đó là tuân thủ các quy tắc về sử dụng trích dẫn trực tiếp và gián tiếp, sử dụng nguồn thứ hai và tạo các trích dẫn khác nhau tùy theo từng loại tài liệu. Điều này cũng giúp người đọc truy tìm được nguồn tài liệu gốc và các tài liệu liên quan từ Mục lục Tài liệu tham khảo.