Thông báo Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối

THÔNG BÁO

(Về việc tăng cường thời gian phục vụ sinh viên học tập tại tầng 3, Trung tâm Học liệu)


Quý Bạn đọc thân mến,

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong thời gian trước và trong kỳ thi học kỳ II, năm học 2018-2019.
Trung tâm Học liệu sẽ tăng cường phục vụ buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy tại tầng 3.
Thời gian bắt đầu từ ngày 01/03/2019 đến ngày 10/5/ 2019.
Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương