Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi

 THÔNG BÁO

 (Về việc Nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi)


Căn cứ vào thông báo số 95 ngày 14/01/2019 của trường ĐHCT, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian nghỉ Tết như sau:


  • Ngưng phục vụ: Từ 21h, Thứ Sáu ngày 25/01/2019 (20 AL)
  • Phục vụ trở lại: 7h30, ngày 11/02/2019 ( 7 AL)
  • Sách mượn quá hạn được tính từ ngày 13/02/2019. Sách mượn có hạn trả rơi vào thời gian nghỉ Tết không tính trễ hạn.
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Tết.

Kính chúc quý bạn đọc năm mới an khang, thịnh vượng.

Trân trọng.


Cần Thơ, ngày 15 tháng 1 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương