HOẠT ĐỘNG “KHÔNG GIAN HOA KỲ” TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG THÁNG 4

       Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giới thiệu học bổng và văn hóa Mỹ cho gần 60 sinh viên tại “Không gian Hoa kỳ”, Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 9/4/2019

 

Điều phối viên Trung tâm Hoa Kỳ giới thiệu đến sinh viên các vấn đề về điều kiện, thủ tục, hình thức phỏng vấn, các học bổng ngắn hạn và dài han dành cho người Việt Nam do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ; cách thức đăng kí và hình thức thi về đánh giá năng lực ngoại ngữ. Sau đó, các bạn sinh viên thực hành cuộc phỏng vấn mẫu với nhau. Ngoài ra, Điều phối viên Trung tâm Hoa Kỳ chia sẻ đến sinh viên về văn hóa Mỹ thông qua các hoạt động trò chơi.

Một số hình ảnh hoạt động tại “Không gian Hoa kỳ”, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ

 1

2

3