Hội thảo du học Canada

HỘI THẢO DU HỌC CANADA 

8h30 - 12h ngày 19/3/2019 tại Hội trường - Trung tâm Học liệu

Mời các bạn sinh viên đến tham dự!