HỘI SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỪ NGÀY 22/4/ 2019 ĐẾN 27/4/2019

       Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019, tại Trung tâm Học liệu diễn ra Hội sách Trường Đại học Cần Thơ.

 

Hội sách trường Đại học Cần Thơ tổ chức trưng bày, triễn lãm sách quốc văn, ngoại văn với sự tham gia của các nhà sách trong và ngoài thành phố Cần Thơ, như: Fahasa chi nhánh Cần Thơ, CDEMEX, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách trường Đại học Cần Thơ là một trong những kênh lựa chọn tài liệu thiết thực phục vụ nhu cầu nghiên cứu trong toàn trường.

Hội sách Trường Đại học Cần Thơ nhằm chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4; ngày sách và bản quyền thế giới 23/4; tôn vinh giá trị sách và “Văn hóa đọc”; kích thích thói quen và nhu cầu đọc sách trong toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên.


Một vài hình ảnh Hội sách Trường Đại học Cần Thơ, tại Trung tâm Học liệu


1