Danh mục sách của các Nhà Xuất bản

Danh mục sách mới của các NXB để tham khảo và đề nghị bổ sung vào hệ thống thư viện

Năm 2018

 - Tháng 3: NXB Alpha BooksNXB Chính trị QG

 - Tháng 4: NXB ĐHSPHN . Nhà sách FAHASAGiáo trình ĐH, CĐ . Sách kinh tế . Nhà sách Thăng Long . Sách tổng hợp . Sách xây dựng . Sách KHTN và CN . NXB Tổng hợp .

                    Sách ngoại văn: Danh mục Xunhasaba 01Danh mục Xunhasaba 02

 - Tháng 6Nxb. ĐHSP Hà Nội . Nhà sách Thăng Long . NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật

 - Tháng 7Nxb. Chính trị Quốc gia Textbook Pearson . Công ty First News - Trí Việt

- Tháng 8Nhà sách miền ĐôngNhà sách Thăng Long

- Tháng 9: Nhà sách miền ĐôngFAHASA

- Tháng 10: Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM . Nhà sách Thăng Long

- Tháng 11: Nhà sách Thăng Long . Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự ThậtNxb. Đại học Sư phạm Hà Nội

- Tháng 12Nhà sách FahasaNhà sách Thăng Long


Năm 2019

 - Tháng 1: Nhà sách Thăng Long

 - Tháng 2Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật

 - Tháng 3Nhà sách Thăng LongNxb. Tổng hợp (theo chủ đề ngành đào tạo của Trường)