TT HỌC LIỆU

Giờ mở cửa Trung tâm Học liệu

Thứ Hai đến Thứ Bảy Phục vụ máy tính: 7:00 – 21:00.

Phục vụ tài liệu mượn: 7: 30 – 20:15 Tầng 3: 7:30 – 10:45; 13:30 – 16:45.

thứ Bảy đóng cửa - Chiều thứ Hai ngưng phục vụ.

Chủ Nhật và các ngày lễ quy định: Đóng cửa

© 2019 TT HỌC LIỆU
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by